Het is straks niet mogelijk om thuiswerkkostenvergoeding en reiskostenvergoeding tegelijk toe te passen. Als een werknemer een deel thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek kan de werkgever maar één van de vrijstellingen toepassen.

Uiteraard zitten er voorwaarden verbonden aan de gerichte vrijstelling thuiswerkkostenvergoeding;

  • Werkgever wijst de thuiswerkkostenvergoeding aan als eindheffingsloon voor de werkkostenregeling
  • Het bedrag is niet meer dan € 2,00 per thuisgewerkte dag of een deel daarvan.

Vergoedt de werkgever meer dan het maximumbedrag, dan zal hij het bovenmatige deel via de vrije ruimte of de werknemer moeten belasten.

 

Bron: Rendement Online