Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven, gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op. Ouders kunnen straks de uitkering aanvragen via de werkgever die het vervolgens moet aanvragen bij het UWV. Het UWV zorgt voor een speciaal digitaal formulier voor de aanvraag en verdere verwerking. Hierbij geldt wel dat de werknemer alleen recht heeft op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof als dit in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. De aanvraag kan eenmalig worden ingediend in de periode die loopt tot drie maanden nadat het kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt

De bedoeling van deze aanpassing is dat gezinnen zodoende meer tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen, kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, echter zonder betaling. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

De regeling gaat op 2 augustus 2022 in. UWV en bedrijven hebben daardoor tijd om zich voor te bereiden. Mocht u zich hier ook alvast op willen voorbereiden, kunt u bij vragen altijd bij MBM terecht.