Zoals u weet, zijn peuterspeelzalen verplicht om vanaf 1 maart a.s. de CAO Kinderopvang te hanteren. Dat brengt de nodige veranderingen met zich mee. Omdat de salarissen gemiddeld lager liggen dan in de (nu gehanteerde) CAO Sociaal Werk, is een zorgvuldige aanpak vereist.

Als bedrijfseconomisch adviseurs helpen wij verschillende peuterspeelzalen op het gebied van HR en finance. Om het voor hen en u gemakkelijk te maken de CAO Kinderopvang in te voeren, kunnen we u helpen in vier stappen.

Onze tip: start uiterlijk de eerste week van januari a.s. om tijdig klaar te zijn.

Klik op de afbeelding om de folder te bekijken.