Via het belastingplan 2021 wijzigen de spelregels rondom de verliesrekening in de vennootschapsbelasting opnieuw.
Vanaf 1 januari 2022 geldt het volgende:

  • Voorwaartse verrekeningstermijn van 6 jaar vervalt.
  • Achterwaartse verrekeningstermijn blijft 1 jaar
  • Vanwege het vervallen van de voorwaartse termijn, zijn verliezen in vervolg onbeperkt in tijd voorwaarts verrekenbaar
  • Daartegenover staat dat de verliezen slechts voor 50% verrekenbaar zijn voor zover de belastbare winst de € 1 miljoen overstijgt
  • Hieruit volgt dat als de belastbare winst € 1 miljoen of lager is, de belastingplichtige in de vennootschapsbelasting verliezen altijd volledig kan verrekenen.

 

Bron: taxence