Voor de KIA moet u minimaal €2.400 aan investeringen doen. Investeert u meer dan €328.721, dan heeft u geen recht op KIA. Investeringen tot €450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als gebruikte bedrijfsmiddelen. Voor sommige bedrijfsmiddelen kunt u geen KIA krijgen, zoals grond, woningen en personenauto’s.

 

Tip! Bent u vergeten om de investeringsaftrek toe te passen in uw aangifte, dan kunt u binnen vijf jaar een verzoek doen om deze alsnog toe te passen.

 

Meer informatie weten? Raadpleeg uw MBM adviseur.

 

Bron: Register Belasting Adviseurs