De subsidiemogelijkheden:

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanaf maandag 15 februari kan er weer NOW subsidie worden aangevraagd voor de vierde periode (NOW3.2).

Werkgevers komen in aanraking wanneer er minimaal 20% omzetverlies is over een periode van drie maanden. De tegemoetkoming in de loonkosten is onlangs door het kabinet verhoogd van 80 naar 85% !
De voorwaarden in het kort zijn:

 • Een verwacht omzetverlies van tenminste 20%.
 • Loonsom mag 10% dalen t.o.v. de referentiemaand juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Indien er toch ontslag vanwege bedrijfseconomische reden wordt aangevraagd wordt er niet gekort in de subsidie (wel contact opnemen met UWV voor begeleiding naar ander werk).
 • Maximaal 85% van de loonsom wordt vergoed.
 • De maximale loonsom waar de vergoeding over berekend wordt bedraagt € 9.718,- per maand per werknemer.
 • Opslag werkgeverslasten is 40% (zoals vakantiegeld en pensioenpremies).
 • Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot van 80% van de vergoeding. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.
 • Verbod op bonussen en dividend blijft bestaan.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL subsidie is beschikbaar voor ondernemingen die 30% omzetverlies hebben en moeite hebben om de vaste lasten te betalen.

Vanaf maandag 15 februari kan er weer TVL subsidie worden aangevraagd voor het eerste kwartaal van 2021.
De voorwaarden in het kort zijn:

 • Een verwacht omzetverlies van tenminste 30% ten opzichte van 1e kwartaal 2019.
 • Het subsidiepercentage stijgt naar 85%.
 • TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland, ook voor niet-mkb bedrijven, waaronder bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • Het minimum van de subsidie wordt verhoogd naar € 1.500, ook het maximum is verhoogd naar € 330.000,- voor mkb-bedrijven.
 • Er komen extra opslagen voor de reissector en de land- en tuinbouwbedrijven
 • De voorraadsubsidie gesloten detailhandel (VGD) wordt verlengd en verhoogd naar 21%.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
De TOZO is voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, De overheid biedt:

  • een aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum voor maximaal drie maanden.
  • en/of een lening van maximaal € 10.517 voor bedrijfskapitaal bij acute liquiditeitsproblemen.

Zelfstandige ondernemers kunnen hiervoor een digitale aanvraag (met DigiD) indienen bij de gemeente van hun woonplaats.
Je kunt hier kijken of je in aanmerking komt voor de TOZO en daarna eventueel direct de aanvraag daarvoor indienen.