• Verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven gaat niet door, wel voor kleinere mkb-bedrijven met een winst tot 400.000 euro.
  • De zelfstandigenaftrek, een belastingvoordeel voor kleine ondernemers (ook zzp’ers), wordt sneller afgebouwd dan eerder gedacht. Hiermee wil het kabinet het fiscale verschil tussen zelfstandigen en mensen in loondienst kleiner maken.
  • Overdrachtsbelasting verdwijnt voor starters op de woningmarkt.
  • Er komt een lastenverlichtingvoor burgers van 1 miljard euro. Het laagste tarief in de inkomstenbelasting gaat omlaag, de fiscale korting op arbeid stijgt juist. De belastingaftrek voor zzp’ers wordt sneller afgebouwd.
  • Gemiddeld genomen krijgen consumenten iets meer te besteden. Volgens de cijfers van het centraal Planbureau (CPB); werkenden staan op een plus van 1,2 procent, uitkeringsgerechtigden op 0,5 procent en gepensioneerden op 0,4 procent.
  • Een investeringsfonds moet de economische groei aanwakkeren. Het kabinet trekt hiervoor 20 miljard euro uit in vijf jaar.
  • Het kabinet houdt rekening met een stijging van de zorgpremie tegen ziektekosten naar zo’n 123 euro per maand, dat is zo’n 5 euro meer dan nu.
  • Het kabinet komt bepaalde groepen huurders Het gaat om mensen met een te hoge huur ten opzichte van hun inkomen