Vanaf 1 juli 2020 is het aanvullend geboorteverlof aan te vragen voor werknemers. Het aanvullend geboorteverlof is voor de partner van de moeder die op of na 1 juli 2020 een baby heeft gekregen. De werkgever kan het verlof aanvragen bij het UWV.

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De uitkering is maximaal 70% van het dagloon van uw werknemer.

De werknemer heeft recht op aanvullend geboorteverlof als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Eerst wordt het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer de arbeidsduur per week
  • De extra verlofweken worden binnen 6 maanden na de geboorte opgenomen. Dit mag in één keer of verspreid.
  • De werknemer heeft het kind erkend.
  • De werknemer is de partner van de moeder van het kind (getrouwd, geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend).

Het UWV betaald de uitkering aan de werkgever of de werknemer uit.

 

Bron. www.uwv.nl